Jak zarządzać antywirusem w firmie?

Jak zarządzać antywirusem w firmie?

Zarządzanie antywirusami na komputerach w średnich i dużych przedsiębiorstwach jest związane z koniecznością posiadania narzędzia, które pozwoli monitorować bezpieczeństwo końcówek z jednej platformy.

W organizacjach o rozproszonej geograficznie strukturze, mających kilkanaście lub kilkadziesiąt stacji roboczych, zarządzanie oprogramowaniem antywirusowym jest dużym wyzwaniem. Wielu kłopotów przysparza również instalacja oprogramowania na stacjach roboczych lub urządzeniach mobilnych (na każdym urządzeniu z osobna). O ile jednorazowe zainstalowanie oprogramowania na każdym komputerze i telefonie nie nastręcza specjalnych problemów, to już zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie tzw. końcówek jest trudne i pracochłonne.

Producenci oprogramowania antywirusowego (np. takiego jak to dostępne tutaj) w zakresie zarządzania i kontroli bezpieczeństwa na poziomie komputerów końcowych od lat udostępniają swoim klientom konsolę zarządzającą. Konsola pozwala na instalację i zarządzanie oprogramowaniem antywirusowym na komputerach końcowych z jednego miejsca. Platforma dostępna jest zazwyczaj z poziomu przeglądarki lub aplikacji producenta. Konsola działa w oparciu o serwer lub chmurę producenta.

Głównym zadaniem konsoli jest komunikacja z komputerami w sieci firmowej za pomocą tzw. agenta, który służy do wdrażania instalacji antywirusa, a na późniejszym etapie między innymi do przekazywania informacji na temat potencjalnych zagrożeń. Konsola zarządzająca oprócz możliwości administrowania antywirusem posiada dodatkowe funkcje zwiększające poziom bezpieczeństwa.

Można do nich zaliczyć:

 

Blokowanie aplikacji

Informacja o zainstalowaniu nieznanej aplikacji zostaje przesłana do konsoli. Decyzja o blokowaniu jej działania lub uwolnieniu zostaje przeniesiona z użytkownika stacji roboczej na administratora, który ma większe kompetencje w ocenie potencjalnego zagrożenia. Funkcja ma na celu blokowanie programów pochodzących z niepewnych źródeł, które mogą być oprogramowaniem szpiegującym.

 

Kreowanie i wdrażanie jednolitej polityki bezpieczeństwa

Na wszystkich stacjach roboczych potrzebna jest jednolita polityka bezpieczeństwa, w skład której będą wchodzić ustawienia związane z oprogramowaniem antywirusowym (również ustawienia firewall). Za sprawą konsoli możemy łatwo zarządzać globalnymi ustawieniami i szybko je zmieniać.

 

Kontrola WWW

Funkcja kontroli stron www daje możliwość  blokowania przeglądania stron o określonej tematyce lub nawet konkretnych adresów stron internetowych. Administrator może zdecydować, czy całkowicie ograniczyć dostęp, czy też może wysłać tylko ostrzeżenie.

 

Zarządzanie i aktualizacja oprogramowania firm trzecich

Konsola zarządzająca (za pomocą agenta) umożliwia zbieranie informacji na temat aktualnego systemu operacyjnego, a także zainstalowanych w systemie programach innych firm. Ponadto rozwiązania niektórych producentów pozwalają aktualizować zainstalowane aplikacje bezpośrednio z poziomu konsoli. Ta funkcja jest niezwykle ważna, ponieważ luki w oprogramowaniu antywirusowym narażają system na różne zagrożenia.

Obecnie większość producentów antywirusów oferuje wyżej wymienione funkcje. Różnice między poszczególnymi produktami dotyczą najczęściej jakości silnika skanującego oraz stopnia trudności we wdrożeniu rozwiązania.

 


comments powered by Disqus