Czy warto zainwestować w wirtualną centralę telefoniczną?

10:07 28/08/2015
Czy warto zainwestować w wirtualną centralę telefoniczną?

W dużych korporacjach czy w przedsiębiorstwach o rozczłonkowanej strukturze organizacyjnej przydatne okazują się centrale, dzięki którym dzwoniący szybko mogą skontaktować się z wybranym pracownikiem lub działem. Czy warto zamienić tradycyjną centralę telefoniczną na nowoczesną centralę wirtualną?

Inwestycja w nowoczesność

Wirtualne centrale telefoniczne mają wiele zalet. Przede wszystkim, mogą z nich korzystać firmy o dowolnej wielkości, nawet niewielkie przedsiębiorstwa, bez konieczności ponoszenia zbyt wysokich nakładów finansowych. Utrzymanie fizycznej centrali jest znacznie bardziej kosztowne, dlatego dążąc do oszczędności warto zamienić tradycyjną, stacjonarną centralę telefoniczną na jej wirtualny odpowiednik. Wirtualna centrala nie generuje kosztów związanych z koniecznością zakupu odpowiedniego sprzętu czy jego wyleasingowaniem. Nie trzeba ponosić wydatków na utrzymanie urządzeń i ich serwis. W porównaniu z takimi kosztami, wirtualna centrala nie kosztuje nic. Płaci się jedynie niski roczny lub miesięczny abonament wybranemu providerowi. Na polskim rynku z takiej usługi można wygodnie skorzystać w firmie Datera.

Wdrożenie usługi na gruncie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nie zajmuje dużo czasu, więc zarówno nowa firma chcąca korzystać z centrali wirtualnej, jak i przedsiębiorca zmieniający dotychczasową fizyczną centralę na jej wirtualny odpowiednik, może tego dokonać w trybie natychmiastowym, bez straty dla swojej działalności gospodarczej.

Wygoda, prostota i środowisko naturalne

Prócz niższych kosztów inwestycji i eksploatacji takiej centrali, istnieje znacznie więcej argumentów przemawiających za tym rozwiązaniem. Prostota obsługi wirtualnej centrali telefonicznej też jest trudna do przecenienia. Obsługuje się je przy użyciu prostego panelu zarządzania, intuicyjnego dla każdego przeciętnego użytkownika. Firma nie musi więc zatrudniać do tego celu wykwalifikowanego personelu.

Kolejnym atutem centrali wirtualnych jest wygoda ich użytkowania. Sam program wirtualnej centrali telefonicznej jest zainstalowany na serwerze providera, przez co klient nie musi martwić się technicznymi aspektami wiążącymi się z prawidłowym i bezawaryjnym działaniem centrali. Dostawca usługi gwarantuje, że w każdym momencie centrala będzie spełniała wszystkie pokładane w niej role, a jeśli doszłoby do awarii serwera, szybko naprawi usterkę.

Brak fizycznej centrali telefonicznej w biurze i szeregu sprzętów z nią związanych powoduje, że firma może przyczyniać się w większym stopniu do ochrony środowiska naturalnego. Nie musi utylizować zużytego sprzętu i czerpać takie ilości energii elektrycznej, które byłyby potrzebne dla obsługi sprzętów fizycznych centrali telefonicznej w przedsiębiorstwie. comments powered by Disqus